Privatnost

Astrologija.rs - Izjava o privatnosti

Poštujemo Vašu privatnost. Napravili smo ovu izjavu da bismo pokazali koliko poštujemo privatnost, a i da bismo se pred Vama obavezali na nju. Sledeće informacije pokazuju način na koji raspolažemo sa informacijama koje nam eventualno ostavite na Astrologija.rs.

Astrologija.rs koristi Vašu IP adresu da otkrije eventualne probleme sa serverom. Koristimo Adobe Flash Player da podatke, na osnovu kojih ste napravili horoskope, smestimo na Vaš kompjuter, da ih ne biste morali svaki put da unosite kada dođete na naš sajt, kao i da zapamtimo da ste prijavljeni na sajt. Ne čuvamo podatke i nemamo uvid u podatke koji su sadržani u besplatnim horoskopima.

Prilikom naručivanja tumačenja horoskopa, neophodno je da ostavite E-mail adresu radi kontakta. Vašu E-mail adresu koristimo da Vam pošaljemo podatke - kada zatražite i obavezno posle naručivanja tumačenja horoskopa. Ukoliko Vas kontaktiramo iz nekog drugog razloga, imaćete mogućnost da otkažete primanje takvih E-mailova.

Astrologija.rs može da sadrži linkove ka drugim sajtovima. Ni na koji način nismo odgovorni za poštovanje privatnosti na tim sajtovima i sadržaju koji objavljuju.

Izrada Horoskopa

Astrologija.rs pravi besplatne Horoskope. Ne tražimo da ostavite Vašu E-mail adresu kao uslov da izračunate Horoskop. Jednom izračunati, Horoskopim, tačnije podaci na osnovu kojih se prave, se smeštaju na Vaš kompjuter. Ni na koji način nismo odgovorni za čuvanje privatnosti na Vašem kompjuteru.

Astrologija.rs Horoskopi

Naručena tumačenja horoskope, kao i besplatne horoskope možete slati drugim osobama. Budite svesni da na taj način informacije koje se u njima nalaze mogu postati dostupne širokom krugu ljudi. Dobro razmislite pre nego što nekome pošaljete linkove do tumačenja horoskopa. Kada se prijavite na Astrologija.rs, neophodno je da se ručno odjavite sa sajta. U slučaju da to ne uradite, osoba koja sedne posle Vas za kompjuter može da pristupi Vašim Horoskopima. Tumačenja horoskopa možete slati kao poklon. Osoba koja dobije poklon nije u mogućnosti da vidi ostale Vaše Horoskope. Astrologija.rs smatra da se Horoskopima mora pristupati kao zabavnom i potpuno neobavezujućem sadržaju. Ukoliko postupate po eventualnim savetima koje ste pročitali u nekom od tumačenja horoskopa i zbog toga imate neke posledice, mi ni na koji način ne možemo da budemo odgovorni.

Izmenite ili obrišite Horoskope

Sve besplatne Horoskope možete da izmenite ili obrišete. Obrišite sve Horoskope pre nego što odete od kompjutera, ukoliko smatrate da osobe koje posle Vas koriste isti kompjuter mogu da ih zloupotrebe.

Da obrišete Horoskope:

  • Kliknite u glavnoj navigaciji na link Horoskop.
  • Izaberite Horoskop koji želite da obrišete.
  • Kliknite na link Izbriši.

Pišite nam

Ukoliko imate neka pitanja vezana za privatnost na našem sajtu ili o ovoj našoj izjavi. Pišite nam na:
privacy@astrologija.rs