JavaScript

Astrologija.rs - potpuna funkcionalnost

JavaScript je neophodan za potpunu funkcionalnost sajta Astrologija.rs. Zato je neophodno da omogućite Javascript u Vašem browseru.

 • Uključite JavaScript u Vašem browseru i/ili
 • Nadogradite Vaš browser na verziju koja podržava JavaScript 1.2 ili noviju (ispod se nalazi lista browsera sa kojima je testiran testiran sajt Astrologija.rs).

Kako da uključite JavaScript

WINDOWS: Internet Explorer 5.x, 6.x i 7.x

Sledite instrukcije da uključite Javascript:

 • Izaberite dugme "Tools" sa menija i kliknite na opciju "Internet Options...".
 • Kliknite na Security tab i potom pritisnite dugme Custom Level....
 • Pronađite dole Scripting category i izaberite Enable da aktivirate Active Scripting.
 • Kliknite na dugme Yes kad Vam se pojavi prozorčić Are you sure....
 • Kliknite na dugme OK.
 • Zatvorite prozor i kliknite na dugme Refresh na Vašem browseru.

WINDOWS: Netscape Navigator 7.x i 8.x

Sledite instrukcije da uključite Javascript:

 • Izaberite dugme Edit sa menija i kliknite na opciju Preferences.
 • Kliknite na znak + koji se nalazi pored Advanced da vidite Napredne opcije Advanced options.
 • Kliknite na Scripts & Plugins.
 • Označite polje pored Navigator koje se nalazi u delu Enable JavaScript for.
 • Kliknite na dugme OK.
 • Zatvorite prozor i kliknite na dugme Reload na Vašem browseru ili pritisnite komandu Ctrl+R.

WINDOWS: Mozilla 1.x

Sledite instrukcije da uključite Javascript:

 • Izaberite dugme Tools sa menija i kliknite na opciju Options.
 • Izaberite Web Features.
 • Označite polje pored Enable JavaScript for.
 • Kliknite na dugme OK.
 • Zatvorite prozor i kliknite na dugme Reload na Vašem browseru ili pritisnite komandu Ctrl+R.

WINDOWS: Mozilla 2.x

Sledite instrukcije da uključite Javascript:

 • Izaberite dugme Tools sa menija i kliknite na opciju Options.
 • Kliknite na dugme Content.
 • Označite polje pored Enable JavaScript.
 • Kliknite na dugme OK.
 • Zatvorite prozor i kliknite na dugme Reload na Vašem browseru ili pritisnite komandu Ctrl+R.

WINDOWS: Opera 9.x

Sledite instrukcije da uključite Javascript:

 • Izaberite dugme Tools sa menija i kliknite na opciju Quick preferences ili pritisnite na tastaturi F12 dugme.
 • Označite polje pored Enable JavaScript.
 • Zatvorite prozor i kliknite na dugme Reload na Vašem browseru ili pritisnite komandu Ctrl+R.

WINDOWS: America Online (AOL)

Sledite instrukcije da uključite Javascript:

 • Izaberite dugme Settings sa menija.
 • Izaberite dugme Preferences.
 • Izaberite dugme Internet Properties.
 • Izaberite dugme Custom Level.
 • Pronađite opciju Scripting.
 • Uključite Active Scripting.
 • Kliknite na dugme Okay.
 • Kliknite na dugme Yes da potvrdite promenu u podešavanju sigurnosti.
 • Kliknite na dugme Okay.
 • Zatvorite prozor Preference.
 • Zatvorite prozor i kliknite na dugme Reload na Vašem browseru.