Šoping karta

Ukratko: Pre nego što krenete u kupovinu

Obavezno:

  1. Pregledajte Vašu narudžbinu
  2. Kliknite na dugme Produži na plaćanje.

Opciono:

  • Nastavite naručivanje – kliknite na jedno od četiri dugmeta ispod natpisa Nastavi naručivanje.
  • Promenite valutu u Vašu lokalnu – kliknite dole levo ispod natpisa Valuta.
  • Izbrišite Horoskop – kliknite na dugme Izbriši.
  • Izmenite period za Godišnji Horoskop – kliknite na dugme Izmeni period.

Specijalizovana Šoping karta za Horoskope

Astrologija.rs je napravila namensku Šoping kartu za naručivanje Horoskopa. Informacije o naručenim Horoskopima ostaju samo na Vašem kompjuteru, dok ih ne kupite ili ne izbrišete.

Štiti Vas od grešaka

Astrologija.rs Šoping karta sprečava uobičajene greške pri naručivanju – duplo naručivanje i omogućava Vam da naručujete opušteno.

Ukoliko više puta dodajete istu vrstu Horoskopa za istu osobu – u Šoping karti će se nalaziti samo jedan naručeni Horoskop.

Šoping karta neće dozvoliti da dodate dva Godišnja Horoskopa za istu osobu sa datumima koji se preklapaju.

Ukoliko ste dodali dva ili tri različita Horoskopa za istu osobu, a potom se odlučite da kupite Komplet Horoskopa – tri Horoskopa za jednu osobu sa popustom, Šoping karta će automatski zameniti dva prethodno naručena Horoskopa sa Kompletom Horoskopa.

Ukoliko ste dodali Godišnji Horoskop, pa se predomislite za vremenski period koji obuhvata – ne morate da brišete naručeni Godišnji Horoskop – dovoljno je da kliknete na dugme Izmeni period i da izaberete početni mesec.

Osnovne informacije

Svaki Horoskop koji naručite automatski se dodaje na vrh Šoping karte.

Napomena: Kada naručujete preko besplatnog Horoskopa, direktno odlazite na stranicu Izbor načina plaćanja. Da biste videli Šoping kartu, kliknite na dugme Vidi kartu u gornjem desnom uglu.

Valuta

Da biste promenili valutu:

  • Kliknite ispod natpisa Valuta pri dnu Šoping karte.
  • Izaberite valutu u kojoj želite da vidite cenu i Total.

Momentalno, pri promeni valute, menja se iznos Total, kao i cene na naručenim, odnosno na Horoskopima koje nameravate da naručite. Cene su iskazane u valuti koju ste izabrali.

U cenu, navedenu na sajtu Astrologija rs, su uračunati svi porezi bez obzira gde se nalazite.

Vaša kreditna kartica će biti zadužena (biće skinuto sa nje) za iznos koji je naveden na sajtu Astrologija. Ukoliko se sredstva na Vašoj kreditnoj kartici vode u valuti različitoj od ponuđenih u Šoping karti (npr. kune, marke, denari...), Vaša kreditna kartica će biti zadužena za protivrednost valute koju ste izabrali prema efektivnom kursu kod banke ili kartičarske organizacije koja je izdala kreditnu karticu. Moguća su minimalna odstupanja od iznosa navedenog na sajtu Astrologija u zavisnosti od visine provizije koje uzima banka (kartičarska organizacija).

Koliko Horoskopa možete da naručite?

Maksimalan broj Horoskopa koje možete da naručite, odnosno kupite je osam (8). S obzirom da Astrologija® Komplet Horoskopa sadrži 3 Horoskopa, teoretski možete da kupite 24 Horoskopa u jednoj kupovini. Ukoliko Vam je neophodno više, kupite iz dve ili više kupovina. Za specijalne narudžbine, možete da nam pišete.