Tumačenja – Lični Horoskop

Ekran Tumačenja Ličnog Horoskopa

Kada preko navigacije otvorite ekran Tumačenja Ličnog Horoskopa videćete praktičan čitač astroloških tumačenja koji Vam omogućava da brzo i lako pristupate tumačenjima određenih tema po ličnom izboru.

Ekran Tumačenja sastoji se iz tri celine:

  • Na levoj strani ekrana nalazi se spisak Tema.
  • Glavni deo ekrana zauzimaju naslovi Tumačenja za određenu Temu izabranu na levoj strani.
  • Klikom na naslov Tumačenja otvara se prozor sa tekstom pojedinačnog tumačenja.

Važno je da znate:

  1. Tumačenja Ličnog Horoskopa su grupisana u Teme.
  2. Teme su oblasti života za koje postoje Tumačenja (najmanje 2).
  3. Tumačenje je astrološka informacija iz konkretnog Ličnog Horoskopa napisana na svima razumljiv način.

Teme Ličnog Horoskopa

Tumačenja Ličnog Horoskopa su grupisana u 12 tema. Kada učitate Lični Horoskop i odmah kliknete na dugme Tumačenja u navigaciji, automatski je izabrana prva tema sa spiska na levoj strani i obeležena plavom bojom.

Ostale teme birate sami, redosledom kojim želite da ih čitate.

Tumačenja Ličnog Horoskopa

Na vrhu glavnog dela ekrana Ličnog Horoskopa, neposredno ispod navigacionog panela, nalaze se reči koje bliže opisuju Temu. Ispod njih se nalaze naslovi pojedinačnih tumačenja.

Kliknite na naslov pojedinačnog tumačenja. Otvoriće se prozor sa tekstom pojedinačnog tumačenja.

Prozor sa tekstom tumačenja

Tekst svakog pojedinačnog tumačenja pojavljuje se u zasebnom prozoru. Da biste ostali na istoj temi, zatvorite prozor klikom na dugme X u gornjem desnom uglu prozora sa tekstom tumačenja.

Promenite veličinu fonta

Prilikom čitanja teksta tumačenja veličinu fonta (slovnih znakova) možete da prilagodite svojim potrebama. Neposredno iznad teksta, na desnoj strani:

  1. Povećajte font – kliknite na slovo A pored kojeg strelica pokazuje na gore.
  2. Smanjite font - na slovo A pored kojeg strelica pokazuje na dole.
  3. Postavite font na osnovnu veličinu – kliknite na slovo A.
  4. Podebljajte font – kliknite na kliknite na slovo B.

Uporedite se sa poznatim ličnostima

Svoj Lični Horoskop možete da uporedite sa horoskopima poznatih ličnosti. Za tumačenje svake delineacije u Vašem Ličnom Horoskopu navedene su poznate ličnosti sa identičnom delineacijom.

Spisak poznatih ličnosti nalazi se ispod teksta tumačenja.