Prijavljivanje na Astrologija.rs

Zašto je potrebno da se prijavite?

Da biste sa bilo kog kompjutera imali pristup Horoskopima koje ste kupili, dovoljno je da se prijavite na Astrologija.rs.

Napomena: Ukoliko niste prijavljeni na Astrologija.rs, umesto Vaših Horoskopa, pojaviće se forma za prijavljivanje i tri primera Astrologija.rs Horoskopa.

Prijava na sajt Astrologija.rs može biti automatska ili ručna.

Automatsko prijavljivanje

Da biste se prijavili na Astrologija.rs bez unošenja E-mail adrese i šifre, uradite jedno od sledećeg:

  1. Kliknite na direktan link do Horoskopa iz E-maila koji smo Vam poslali posle kupovine.
  2. Kliknite na direktan link sa stranice na koju ste upućeni posle narudžbine

Napomena: Odjavljivanje je uvek ručno i ima smisla ukoliko pored Vas još neko koristi isti kompjuter, a Vi ne želite da drugima omogućite pristup Vašim Horoskopima.

Ručno prijavljivanje

Da biste se ručno prijavili na Astrologija.rs:

  • Otvorite E-mail koji smo Vam poslali posle kupovine. U njemu se nalazi šifra za pristup.
  • Otvorite sajt Astrologija.rs u Vašem browseru.
  • Kliknite na dugme Vaši Horoskopi u gornjem levom uglu bilo koje stranice.
  • Otvoriće se nova stranica. U obležena polja unesite Vašu E-mail adresu i šifru.

Napomena: Odjavljivanje je uvek ručno i ima smisla ukoliko pored Vas još neko koristi isti kompjuter, a Vi ne želite da drugima omogućite pristup Vašim Horoskopima.

Odjavljivanje sa Astrologija.rs

Odjavljivanje sa Astrologija.rs je uvek ručno. Da biste se odjavili:

  • Kliknite na dugme Vaši Horoskopi u gornjem levom uglu bilo koje stranice.
  • Na meniju koji se otvorio kliknite na dugme Odjavite se.