Štampanje Tumačenja Horoskopa

Kako da odštampate Tumačenje iz Horoskopa?

Astrologija.rs Vam isporučuje Horoskope u obliku unikatnog astrološkog programa. Pored toga, omogućeno Vam je i da odštampate samo Tumačenje Horoskopa, uz minimalan utrošak tonera.

1. Izaberite Horoskop:

Da biste odštampali Tumačenje Horoskopa, neophodno izaberete Horoskop čija tumačenja želite da štampate.

 • Kliknite na dugme Vaši Horoskopi u gornjem levom uglu.
 • Izaberite Horoskop.
 • Sačekajte da se učita Horoskop.
 • Napomena: Ukoliko niste prijavljeni, umesto Vaših Horoskopa, pojaviće se uputstvo za prijavljivanje i primeri Astrologija® Horoskopa.

2. Odštampajte Tumačenje

Da biste odštampali tumačenje:

 • Kliknite na dugme Vaši Horoskopi u gornjem levom uglu.
 • Kliknite na dugme Štampa.
 • Otvara se nova forma. Tumačenja izabranog Horoskopa se pripremaju za štampu.
 • Kada je priprema završena, pojavljuje se dugme OK. Kliknite na njega.
 • Pregledajte tekst Tumačenja.
 • Kliknite na sličicu štampača u gornjem desnom uglu.

Problemi sa štampanjem?

U tri slučaja nećete moći da odštampate Tumačenje:

 1. Štampač nije instaliran. - Konsultujte Help sekciju Vašeg operativnog sistema za način na koji se instalira štampač.
 2. Javascript nije uključen. - Kako da uključite Javascript?
 3. Pop-up blocker software onemogućava štampanje - Dozvolite kreiranje pop up prozora za sajt Astrologija.rs ili konsultujte osobu koja održava Vaš kompjuter.