Natalna Astrologija - Lični Horoskop

PLANETE U ASPEKTIMA

Podaci za Horoskop: Pedro Almodovar: 24.09.1951; 22:00:00; Ciudad Real (Espagne)

Sunce

Aspekti Sunca sa ostalim planetama otkrivaju načine na koje ostvarujemo određene težnje i potrebe ili opisuju kako mislimo da možemo da ih ostvarimo. Oni ujedno pokazuju i stepen satisfakcije koju doživljavamo ostvarenjem želja determinisanih položajem Sunca u kući odnosno u znaku u kome se nalazi. Svaki aspekt koji Sunce pravi sa planetom malefikom ukazuje na nezadovoljstvo zbog načina na koji smo shvaćeni ili priznati ali i na nezadovoljstvo okolnostima u kojima želimo da ostvarimo svoje težnje. Osobine planete malefika koja pravi aspekt sa Suncem ukazuju na vrstu problema, teškoće i prepreke sa kojima se suočavamo ili bliže opisuju osobe i događaje koji nam ne idu na ruku. Međutim, ovaj nesklad nas tera da se usavršavamo na drugim poljima kako bismo kompenzovali nedostatke ili pronašli alternativne načine za prevazilaženje problema. Sa druge strane, aspekti Sunca sa planetama beneficima čine da u određenim oblastima budemo zadovoljni. Oni takođe ukazuju na okolnosti, ljude i događaje koji nam odgovaraju i polja aktivnosti u kojima dobijamo potpunu satisfakciju.

saturn konjunkcija sunce Sunce Konjunkcija Saturn (orbis: 3°50'37''a)

Pedro Almodovar u natalnoj karti ima Sunce i Saturn u konjunkciji. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 3°50'37''.

Mesec

Aspekti koje pravi Mesec opisuju način na koji drugi zadovoljavaju naše emotivne potrebe. Oni takođe ukazuju na podršku drugih ljudi i na povoljnost okolnosti (ili pak njihov izostanak) potrebnih za ostvarenje naših emotivnih potreba. Pored toga, aspekti Meseca predstavljaju i bliže opisuju naše instinktivne i nesvesne reakcije u iznenadnim okolnostima. Oni određuju način i vrstu pomoći koju smo spremni da pružimo ili uskratimo drugima ukoliko za to imamo razloga emocionalne prirode.

merkur sekstil mesec Mesec Sekstil Merkur (orbis: 3°56'38''s)

Njegova natalna karta pokazuje da su planete Mesec i Merkur u sekstilu. Orbis ovog aspekta je 3°56'38''.

uran konjunkcija mesec Mesec Konjunkcija Uran (orbis: 6°47'32''s)

Njegova natalna karta pokazuje da su planete Mesec i Uran u konjunkciji. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 6°47'32''.

neptun kvadrat mesec Mesec Kvadrat Neptun (orbis: 1°53'59''s)

Pedro Almodovar u natalnoj karti ima Mesec i Neptun u kvadratu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 1°53'59''.

Merkur

Aspekti koje pravi Merkur sa drugim planetama pokazuju način na koji će okolina prihvatati ili odbaciti naše tvrdnje. Oni ukazuju na ležernost i opisuju kako uspostavljamo komunikaciju i kakav utisak ostavljamo na okolinu. Međutim, aspekti Merkura ukazuju i na dubinu i složenost našeg mišljenja, sposobnost i način adaptiranja znanja koje posedujemo i opisuju mogućnost našeg prilagođavanja drugima.

mesec sekstil merkur Merkur Sekstil Mesec (orbis: 3°56'38''s)

U svom Horoskopu, Pedro Almodovar ima i aspekt Sekstil planeta Merkur i Mesec. Orbis ovog aspekta je 3°56'38''.

uran sekstil merkur Merkur Sekstil Uran (orbis: 2°50'54''s)

Natalna karta gospodina Almodovar pokazuje planete Merkur i Uran u sekstilu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 2°50'54''.

Venera

Aspekti koje pravi Venera označavaju našu sposobnost prilagođavanja drugima i njihovim kriterijima. Oni takođe označavaju i sklad koji smo sposobni da postignemo u odnosima sa drugima, naš odgovor na čulne podsticaje i našu sposobnost tolerancije. Planeta koja se nalazi u aspektu sa Venerom bliže opisuje osobe, okolnosti i događaje koji nas ispunjavaju, čine zadovoljnim ili pak događaje koji nas uzrujavaju i polja na kojima teško postižemo sklad.

mc opozicija venera Venera Opozicija Midheaven (orbis: 1°17'33''a)

Njegova natalna karta pokazuje da su planete Venera i Midheaven u opoziciji. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 1°17'33''.

Mars

Aspekti koje Mars pravi opisuju kako svoje lične potrebe usklađujemo sa potrebama drugih ljudi. Takođe oni određuju da li će nas drugi doživljavati kao drugove ili kao protivnike i ukazuju na kvalitet odnosa sa uniformisanim licima, muškim osobama i ljudima koji na neki način mogu biti opasni po nas. Aspekti neke planete sa Marsom ukazuju na pomoć od strane prijatelja i onih koji nas štite ali takođe mogu najaviti i uskraćivanje podrške. Konkretno značenje određene planete koja je u aspektu sa Marsom pokazuje tip, okolnosti i ličnosti sa kojima ne možemo da uspostavimo i ostvarimo dobru saradnju.

pluton konjunkcija mars Mars Konjunkcija Pluton (orbis: 3°01'45''s)

Pedro Almodovar u natalnoj karti ima Mars i Pluton u konjunkciji. Orbis ovog aspekta je 3°01'45''.

ascendent sekstil mars Mars Sekstil Ascendant (orbis: 0°09'31''a)

U svom Horoskopu, Pedro Almodovar ima i aspekt Sekstil planeta Mars i Ascendant. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 0°09'31''.

Jupiter

Aspekti koje Jupiter pravi sa drugim planetama ukazuju na lakoću i bezbrižnost koju posedujemo ili na nedostatak pomenutog. Čak nam ni nepovoljni aspekti Jupitera ne donose velike poteškoće već najčešće uzrokuju nemogućnost postizanja idealnih i zamišljenih situacija, male poteškoće ili nezdrav i previše lagodan život. Povoljni aspekti Jupitera donose nam lakoću i bezbrižnost, što često preti da pređe u olako shvatanje stvari ili vodi prepuštanju lagodnom životu. Sa druge strane, ako u horoskopu postoje drugi aspekti koji mogu pokrenuti vašu ambicioznost, povoljni aspekti Jupitera mogu i te kako doprineti osećanju uspešnosti. U zavisnosti od značenja planete koja se nalazi u aspektu sa Jupiterom, može se prepoznati sa koje strane, ili od kojih ljudi i kakvih okolnosti je moguće očekivati podršku. U svakom slučaju, u području koje se nalazi pod uticajem Jupitera podršku će vam drugi sami nuditi, okolnosti će vam ići na ruku i vaše ideje neće biti odbijene. U slučaju nepovoljnih aspekata Jupitera morate se sami mnogo više potruditi i ne možete očekivati da će vam situacije i njihov razvoj ići na ruku, a oni koji se predstavljaju kao prijatelji i verni saradnici to će biti samo dok stvari idu povoljnim tokom.

saturn opozicija jupiter Jupiter Opozicija Saturn (orbis: 5°19'15''a)

Njegova natalna karta pokazuje da su planete Jupiter i Saturn u opoziciji. Orbis ovog aspekta je 5°19'15''.

uran kvadrat jupiter Jupiter Kvadrat Uran (orbis: 3°27'24''s)

U svom Horoskopu, Pedro Almodovar ima i aspekt Kvadrat planeta Jupiter i Uran. Orbis ovog aspekta je 3°27'24''.

Saturn

Aspekti koje pravi Saturn opisuju ograničenja, postojanost, strpljivost, marljivost, štedljivost, odgovornost…. U zavisnosti od planete sa kojom je Saturn u aspektu, možemo prepoznati sa kojim ljudima ili u kakvim okolnostima odrastamo, živimo, radimo. Nepovoljni aspekti označavaju eventualne probleme i nelagode koje možemo očekivati i koje moramo prevazići ulaganjem većeg rada i truda ali i obazrivijim pristupom ili većim samopouzdanjem. Sa druge strane povoljni aspekti opisuju našu sposobnost prilagođavanja određenim uslovima, okolnostima ili pak zdravu i odgovornu saradnju sa drugim ljudima. Upravo nepovoljan aspekt Saturna može biti glavni pokretač naših ambicija i potrebe da ponesemo odgovornost, da budemo obzirni, pažljivi i trpeljivi.

sunce konjunkcija saturn Saturn Konjunkcija Sunce (orbis: 3°50'37''a)

U svom Horoskopu, Pedro Almodovar ima i aspekt Konjunkcija planeta Saturn i Sunce. Orbis ovog aspekta je 3°50'37''.

jupiter opozicija saturn Saturn Opozicija Jupiter (orbis: 5°19'15''a)

U njegovom horoskopu vidimo u opoziciji Saturn i Jupiter. Orbis ovog aspekta je 5°19'15''.

Uran

Aspekti koje pravi Uran označavaju mogućnost da se lakše ili teže prilagodimo tehničko-tehnološkim sredstvima, govore o stepenu naše zainteresovanosti za njihovu primenjivanu i ukazuju na zavisnost od njih. Takođe, Uran opisuje vrstu ljudi ili odnosa koji nam izazivaju nelagodu, nervozu, razdraženost, sposobnost usvajanja tuđih neobičnih i originalnih stavova, način izražavanja našeg mišljenja koje se kosi sa određenim normama datog okruženja, ali i spremnost drugih da nam se prilagode, da usvoje ili prihvate naše stavove i težnje po tim pitanjima.

mesec konjunkcija uran Uran Konjunkcija Mesec (orbis: 6°47'32''s)

Natalna karta gospodina Almodovar pokazuje planete Uran i Mesec u konjunkciji. Orbis ovog aspekta je 6°47'32''.

merkur sekstil uran Uran Sekstil Merkur (orbis: 2°50'54''s)

U njegovom horoskopu vidimo u sekstilu Uran i Merkur. Orbis ovog aspekta je 2°50'54''.

jupiter kvadrat uran Uran Kvadrat Jupiter (orbis: 3°27'24''s)

Lični Horoskop gospodina Almodovar pokazuje da se u kvadratu nalaze Uran i Jupiter. Orbis ovog aspekta je 3°27'24''.

neptun kvadrat uran Uran Kvadrat Neptun (orbis: 4°53'33''s)

Pedro Almodovar u horoskopu ima Uran i Neptun u kvadratu. Orbis ovog aspekta je 4°53'33''.

s.cvor trigon uran Uran Trigon Severni Čvor (orbis: 3°59'50''s)

Pedro Almodovar u horoskopu ima Uran i Severni Čvor u trigonu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 3°59'50''.

Neptun

Aspekti koje pravi Neptun označavaju našu sklonost da se predamo, da popustimo i prihvatimo stvari i odnose ali i mogućnost da budemo prevareni i zavedeni. Oni takođe označavaju i našu sposobnost manipulacije, umetnički talenat, sklonost ka uživanju, neradu, raspršene snove, vizije, želje ali i njihovo ispunjenje. Sa druge strane aspekti Neptuna mogu ukazati i na korišćenje tuđih snova, zabluda i idealizma zarad ostvarenja sopstvenih ciljeva.

mesec kvadrat neptun Neptun Kvadrat Mesec (orbis: 1°53'59''s)

Natalna karta gospodina Almodovar pokazuje planete Neptun i Mesec u kvadratu. Orbis ovog aspekta je 1°53'59''.

uran kvadrat neptun Neptun Kvadrat Uran (orbis: 4°53'33''s)

Njegova natalna karta pokazuje da su planete Neptun i Uran u kvadratu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 4°53'33''.

pluton sekstil neptun Neptun Sekstil Pluton (orbis: 2°09'05''a)

Njegov Lični horoskop, između ostalih aspekata, sadrži i Neptun i Pluton u sekstilu. Orbis ovog aspekta je 2°09'05''.

ascendent trigon neptun Neptun Trigon Ascendant (orbis: 5°01'19''s)

U njegovom horoskopu vidimo u trigonu Neptun i Ascendant. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 5°01'19''.

Pluton

Aspekti koje pravi Pluton pojačavaju srdžbu i ljutnju, intenzivirajući događaje i reakcije na događaje što ih predstavljaju planete koje se u aspektu nalaze. Oni emotivne reakcije čine dubljima, a planove i ciljeve komplikovanijim i nejasnijim. Aspekti Plutona takođe ukazuju na našu pronicljivost, dubokoumnost, sposobnost shvatanja, prihvatanja i usvajanja ideja i namera. Često, međutim, mogu upozoravati na postojanje paranoje i pogrešno tumačenje tuđih postupaka kao zle namere sa dalekosežnim i dubokim implikacijama.

mars konjunkcija pluton Pluton Konjunkcija Mars (orbis: 3°01'45''s)

U svom Horoskopu, Pedro Almodovar ima i aspekt Konjunkcija planeta Pluton i Mars. Orbis ovog aspekta je 3°01'45''.

neptun sekstil pluton Pluton Sekstil Neptun (orbis: 2°09'05''a)

Njegova natalna karta pokazuje da su planete Pluton i Neptun u sekstilu. Orbis ovog aspekta je 2°09'05''.

ascendent sekstil pluton Pluton Sekstil Ascendant (orbis: 2°52'13''s)

U svom Horoskopu, Pedro Almodovar ima i aspekt Sekstil planeta Pluton i Ascendant. Orbis ovog aspekta je 2°52'13''.