Natalna Astrologija - Lični Horoskop

PLANETE U ASPEKTIMA

Podaci za Horoskop: Gwyneth Paltrow: 27.09.1972; 17:25:00; Los Angeles, CA (USA)

Sunce

Aspekti Sunca sa ostalim planetama otkrivaju načine na koje ostvarujemo određene težnje i potrebe ili opisuju kako mislimo da možemo da ih ostvarimo. Oni ujedno pokazuju i stepen satisfakcije koju doživljavamo ostvarenjem želja determinisanih položajem Sunca u kući odnosno u znaku u kome se nalazi. Svaki aspekt koji Sunce pravi sa planetom malefikom ukazuje na nezadovoljstvo zbog načina na koji smo shvaćeni ili priznati ali i na nezadovoljstvo okolnostima u kojima želimo da ostvarimo svoje težnje. Osobine planete malefika koja pravi aspekt sa Suncem ukazuju na vrstu problema, teškoće i prepreke sa kojima se suočavamo ili bliže opisuju osobe i događaje koji nam ne idu na ruku. Međutim, ovaj nesklad nas tera da se usavršavamo na drugim poljima kako bismo kompenzovali nedostatke ili pronašli alternativne načine za prevazilaženje problema. Sa druge strane, aspekti Sunca sa planetama beneficima čine da u određenim oblastima budemo zadovoljni. Oni takođe ukazuju na okolnosti, ljude i događaje koji nam odgovaraju i polja aktivnosti u kojima dobijamo potpunu satisfakciju.

merkur konjunkcija sunce Sunce Konjunkcija Merkur (orbis: 6°26'41''s)

Gwyneth Paltrow u natalnoj karti ima Sunce i Merkur u konjunkciji. Orbis ovog aspekta je 6°26'41''.

mars konjunkcija sunce Sunce Konjunkcija Mars (orbis: 6°52'57''s)

U njenom horoskopu vidimo u konjunkciji Sunce i Mars. Orbis ovog aspekta je 6°52'57''.

jupiter kvadrat sunce Sunce Kvadrat Jupiter (orbis: 4°45'31''s)

U ličnom horoskopu, Gwyneth Paltrow ima Sunce i Jupiter u kvadratu. Orbis ovog aspekta je 4°45'31''.

neptun sekstil sunce Sunce Sekstil Neptun (orbis: 1°57'21''s)

Gwyneth Paltrow u natalnoj karti ima Sunce i Neptun u sekstilu. Orbis ovog aspekta je 1°57'21''.

pluton konjunkcija sunce Sunce Konjunkcija Pluton (orbis: 2°57'15''s)

Gwyneth Paltrow u natalnoj karti ima Sunce i Pluton u konjunkciji. Orbis ovog aspekta je 2°57'15''.

Mesec

Aspekti koje pravi Mesec opisuju način na koji drugi zadovoljavaju naše emotivne potrebe. Oni takođe ukazuju na podršku drugih ljudi i na povoljnost okolnosti (ili pak njihov izostanak) potrebnih za ostvarenje naših emotivnih potreba. Pored toga, aspekti Meseca predstavljaju i bliže opisuju naše instinktivne i nesvesne reakcije u iznenadnim okolnostima. Oni određuju način i vrstu pomoći koju smo spremni da pružimo ili uskratimo drugima ukoliko za to imamo razloga emocionalne prirode.

merkur trigon mesec Mesec Trigon Merkur (orbis: 0°08'43''s)

U svom Horoskopu, Gwyneth Paltrow ima i aspekt Trigon planeta Mesec i Merkur. Orbis ovog aspekta je 0°08'43''.

ascendent kvadrat mesec Mesec Kvadrat Ascendant (orbis: 4°28'60''a)

Lični Horoskop gospođe Paltrow pokazuje da se u kvadratu nalaze Mesec i Ascendant. Orbis ovog aspekta je 4°28'60''.

mc opozicija mesec Mesec Opozicija Midheaven (orbis: 4°30'53''s)

Njen Lični horoskop, između ostalih aspekata, sadrži i Mesec i Midheaven u opoziciji. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 4°30'53''.

Merkur

Aspekti koje pravi Merkur sa drugim planetama pokazuju način na koji će okolina prihvatati ili odbaciti naše tvrdnje. Oni ukazuju na ležernost i opisuju kako uspostavljamo komunikaciju i kakav utisak ostavljamo na okolinu. Međutim, aspekti Merkura ukazuju i na dubinu i složenost našeg mišljenja, sposobnost i način adaptiranja znanja koje posedujemo i opisuju mogućnost našeg prilagođavanja drugima.

sunce konjunkcija merkur Merkur Konjunkcija Sunce (orbis: 6°26'41''s)

U svom Horoskopu, Gwyneth Paltrow ima i aspekt Konjunkcija planeta Merkur i Sunce. Orbis ovog aspekta je 6°26'41''.

mesec trigon merkur Merkur Trigon Mesec (orbis: 0°08'43''s)

Njena natalna karta pokazuje da su planete Merkur i Mesec u trigonu. Orbis ovog aspekta je 0°08'43''.

uran konjunkcija merkur Merkur Konjunkcija Uran (orbis: 6°24'37''a)

U ličnom horoskopu, Gwyneth Paltrow ima Merkur i Uran u konjunkciji. Orbis ovog aspekta je 6°24'37''.

mc sekstil merkur Merkur Sekstil Midheaven (orbis: 4°39'36''s)

Njena natalna karta pokazuje da su planete Merkur i Midheaven u sekstilu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 4°39'36''.

Venera

Aspekti koje pravi Venera označavaju našu sposobnost prilagođavanja drugima i njihovim kriterijima. Oni takođe označavaju i sklad koji smo sposobni da postignemo u odnosima sa drugima, naš odgovor na čulne podsticaje i našu sposobnost tolerancije. Planeta koja se nalazi u aspektu sa Venerom bliže opisuje osobe, okolnosti i događaje koji nas ispunjavaju, čine zadovoljnim ili pak događaje koji nas uzrujavaju i polja na kojima teško postižemo sklad.

saturn sekstil venera Venera Sekstil Saturn (orbis: 1°06'22''s)

U svom Horoskopu, Gwyneth Paltrow ima i aspekt Sekstil planeta Venera i Saturn. Orbis ovog aspekta je 1°06'22''.

uran sekstil venera Venera Sekstil Uran (orbis: 3°51'10''s)

Njen Lični horoskop, između ostalih aspekata, sadrži i Venera i Uran u sekstilu. Orbis ovog aspekta je 3°51'10''.

mc trigon venera Venera Trigon Midheaven (orbis: 5°36'11''a)

Gwyneth Paltrow u natalnoj karti ima Venera i Midheaven u trigonu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 5°36'11''.

Mars

Aspekti koje Mars pravi opisuju kako svoje lične potrebe usklađujemo sa potrebama drugih ljudi. Takođe oni određuju da li će nas drugi doživljavati kao drugove ili kao protivnike i ukazuju na kvalitet odnosa sa uniformisanim licima, muškim osobama i ljudima koji na neki način mogu biti opasni po nas. Aspekti neke planete sa Marsom ukazuju na pomoć od strane prijatelja i onih koji nas štite ali takođe mogu najaviti i uskraćivanje podrške. Konkretno značenje određene planete koja je u aspektu sa Marsom pokazuje tip, okolnosti i ličnosti sa kojima ne možemo da uspostavimo i ostvarimo dobru saradnju.

sunce konjunkcija mars Mars Konjunkcija Sunce (orbis: 6°52'57''s)

U ličnom horoskopu, Gwyneth Paltrow ima Mars i Sunce u konjunkciji. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 6°52'57''.

jupiter kvadrat mars Mars Kvadrat Jupiter (orbis: 2°07'26''a)

U svom Horoskopu, Gwyneth Paltrow ima i aspekt Kvadrat planeta Mars i Jupiter. Orbis ovog aspekta je 2°07'26''.

neptun sekstil mars Mars Sekstil Neptun (orbis: 4°55'36''a)

U njenom horoskopu vidimo u sekstilu Mars i Neptun. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 4°55'36''.

pluton konjunkcija mars Mars Konjunkcija Pluton (orbis: 3°55'42''a)

Natalna karta gospođe Paltrow pokazuje planete Mars i Pluton u konjunkciji. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 3°55'42''.

s.cvor trigon mars Mars Trigon Severni Čvor (orbis: 4°59'56''s)

U njenom horoskopu vidimo u trigonu Mars i Severni Čvor. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 4°59'56''.

Jupiter

Aspekti koje Jupiter pravi sa drugim planetama ukazuju na lakoću i bezbrižnost koju posedujemo ili na nedostatak pomenutog. Čak nam ni nepovoljni aspekti Jupitera ne donose velike poteškoće već najčešće uzrokuju nemogućnost postizanja idealnih i zamišljenih situacija, male poteškoće ili nezdrav i previše lagodan život. Povoljni aspekti Jupitera donose nam lakoću i bezbrižnost, što često preti da pređe u olako shvatanje stvari ili vodi prepuštanju lagodnom životu. Sa druge strane, ako u horoskopu postoje drugi aspekti koji mogu pokrenuti vašu ambicioznost, povoljni aspekti Jupitera mogu i te kako doprineti osećanju uspešnosti. U zavisnosti od značenja planete koja se nalazi u aspektu sa Jupiterom, može se prepoznati sa koje strane, ili od kojih ljudi i kakvih okolnosti je moguće očekivati podršku. U svakom slučaju, u području koje se nalazi pod uticajem Jupitera podršku će vam drugi sami nuditi, okolnosti će vam ići na ruku i vaše ideje neće biti odbijene. U slučaju nepovoljnih aspekata Jupitera morate se sami mnogo više potruditi i ne možete očekivati da će vam situacije i njihov razvoj ići na ruku, a oni koji se predstavljaju kao prijatelji i verni saradnici to će biti samo dok stvari idu povoljnim tokom.

sunce kvadrat jupiter Jupiter Kvadrat Sunce (orbis: 4°45'31''s)

Njena natalna karta pokazuje da su planete Jupiter i Sunce u kvadratu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 4°45'31''.

mars kvadrat jupiter Jupiter Kvadrat Mars (orbis: 2°07'26''a)

Gwyneth Paltrow u natalnoj karti ima Jupiter i Mars u kvadratu. Orbis ovog aspekta je 2°07'26''.

pluton kvadrat jupiter Jupiter Kvadrat Pluton (orbis: 1°48'15''a)

Njen Lični horoskop, između ostalih aspekata, sadrži i Jupiter i Pluton u kvadratu. Orbis ovog aspekta je 1°48'15''.

Saturn

Aspekti koje pravi Saturn opisuju ograničenja, postojanost, strpljivost, marljivost, štedljivost, odgovornost…. U zavisnosti od planete sa kojom je Saturn u aspektu, možemo prepoznati sa kojim ljudima ili u kakvim okolnostima odrastamo, živimo, radimo. Nepovoljni aspekti označavaju eventualne probleme i nelagode koje možemo očekivati i koje moramo prevazići ulaganjem većeg rada i truda ali i obazrivijim pristupom ili većim samopouzdanjem. Sa druge strane povoljni aspekti opisuju našu sposobnost prilagođavanja određenim uslovima, okolnostima ili pak zdravu i odgovornu saradnju sa drugim ljudima. Upravo nepovoljan aspekt Saturna može biti glavni pokretač naših ambicija i potrebe da ponesemo odgovornost, da budemo obzirni, pažljivi i trpeljivi.

venera sekstil saturn Saturn Sekstil Venera (orbis: 1°06'22''s)

Lični Horoskop gospođe Paltrow pokazuje da se u sekstilu nalaze Saturn i Venera. Orbis ovog aspekta je 1°06'22''.

uran trigon saturn Saturn Trigon Uran (orbis: 2°44'48''a)

Njen Lični horoskop, između ostalih aspekata, sadrži i Saturn i Uran u trigonu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 2°44'48''.

mc opozicija saturn Saturn Opozicija Midheaven (orbis: 4°29'49''a)

Gwyneth Paltrow u natalnoj karti ima Saturn i Midheaven u opoziciji. Orbis ovog aspekta je 4°29'49''.

Uran

Aspekti koje pravi Uran označavaju mogućnost da se lakše ili teže prilagodimo tehničko-tehnološkim sredstvima, govore o stepenu naše zainteresovanosti za njihovu primenjivanu i ukazuju na zavisnost od njih. Takođe, Uran opisuje vrstu ljudi ili odnosa koji nam izazivaju nelagodu, nervozu, razdraženost, sposobnost usvajanja tuđih neobičnih i originalnih stavova, način izražavanja našeg mišljenja koje se kosi sa određenim normama datog okruženja, ali i spremnost drugih da nam se prilagode, da usvoje ili prihvate naše stavove i težnje po tim pitanjima.

merkur konjunkcija uran Uran Konjunkcija Merkur (orbis: 6°24'37''a)

U svom Horoskopu, Gwyneth Paltrow ima i aspekt Konjunkcija planeta Uran i Merkur. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 6°24'37''.

venera sekstil uran Uran Sekstil Venera (orbis: 3°51'10''s)

Lični Horoskop gospođe Paltrow pokazuje da se u sekstilu nalaze Uran i Venera. Orbis ovog aspekta je 3°51'10''.

saturn trigon uran Uran Trigon Saturn (orbis: 2°44'48''a)

Gwyneth Paltrow u horoskopu ima Uran i Saturn u trigonu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 2°44'48''.

s.cvor kvadrat uran Uran Kvadrat Severni Čvor (orbis: 5°15'49''a)

Njena natalna karta pokazuje da su planete Uran i Severni Čvor u kvadratu. Orbis ovog aspekta je 5°15'49''.

mc sekstil uran Uran Sekstil Midheaven (orbis: 1°45'01''a)

Gwyneth Paltrow u horoskopu ima Uran i Midheaven u sekstilu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 1°45'01''.

Neptun

Aspekti koje pravi Neptun označavaju našu sklonost da se predamo, da popustimo i prihvatimo stvari i odnose ali i mogućnost da budemo prevareni i zavedeni. Oni takođe označavaju i našu sposobnost manipulacije, umetnički talenat, sklonost ka uživanju, neradu, raspršene snove, vizije, želje ali i njihovo ispunjenje. Sa druge strane aspekti Neptuna mogu ukazati i na korišćenje tuđih snova, zabluda i idealizma zarad ostvarenja sopstvenih ciljeva.

sunce sekstil neptun Neptun Sekstil Sunce (orbis: 1°57'21''s)

Lični Horoskop gospođe Paltrow pokazuje da se u sekstilu nalaze Neptun i Sunce. Orbis ovog aspekta je 1°57'21''.

mars sekstil neptun Neptun Sekstil Mars (orbis: 4°55'36''a)

Gwyneth Paltrow u natalnoj karti ima Neptun i Mars u sekstilu. Orbis ovog aspekta je 4°55'36''.

pluton sekstil neptun Neptun Sekstil Pluton (orbis: 0°59'54''a)

Gwyneth Paltrow u horoskopu ima Neptun i Pluton u sekstilu. Orbis ovog aspekta je 0°59'54''.

ascendent kvadrat neptun Neptun Kvadrat Ascendant (orbis: 4°03'45''s)

Gwyneth Paltrow u horoskopu ima Neptun i Ascendant u kvadratu. Orbis ovog aspekta je 4°03'45''.

Pluton

Aspekti koje pravi Pluton pojačavaju srdžbu i ljutnju, intenzivirajući događaje i reakcije na događaje što ih predstavljaju planete koje se u aspektu nalaze. Oni emotivne reakcije čine dubljima, a planove i ciljeve komplikovanijim i nejasnijim. Aspekti Plutona takođe ukazuju na našu pronicljivost, dubokoumnost, sposobnost shvatanja, prihvatanja i usvajanja ideja i namera. Često, međutim, mogu upozoravati na postojanje paranoje i pogrešno tumačenje tuđih postupaka kao zle namere sa dalekosežnim i dubokim implikacijama.

sunce konjunkcija pluton Pluton Konjunkcija Sunce (orbis: 2°57'15''s)

Njena natalna karta pokazuje da su planete Pluton i Sunce u konjunkciji. Orbis ovog aspekta je 2°57'15''.

mars konjunkcija pluton Pluton Konjunkcija Mars (orbis: 3°55'42''a)

U svom Horoskopu, Gwyneth Paltrow ima i aspekt Konjunkcija planeta Pluton i Mars. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 3°55'42''.

jupiter kvadrat pluton Pluton Kvadrat Jupiter (orbis: 1°48'15''a)

Njen Lični horoskop, između ostalih aspekata, sadrži i Pluton i Jupiter u kvadratu. Ove dve planete se nalaze u orbisu od 1°48'15''.

neptun sekstil pluton Pluton Sekstil Neptun (orbis: 0°59'54''a)

Lični Horoskop gospođe Paltrow pokazuje da se u sekstilu nalaze Pluton i Neptun. Orbis ovog aspekta je 0°59'54''.